Ludzie F-Trust

Ludzie F-Trust

Jesteśmy grupą profesjonalistów zajmujący się inwestowaniem na rynkach kapitałowych i tylko tym. Wszystkie nasze działania wspierane są unikatowymi na skalę Polski rozwiązaniami technologicznymi: m.in. autorską Platformą Funduszy.

Największą wartością spółki F-Trust są pracujący w niej ludzie – ludzie F-Trust.

Jakub Strysik | Prezes Zarządu F-Trust SA

Anna Švarcová | Wiceprezes Zarządu
odpowiedzialna za Rozwój Rynku

Dzięki współpracy z F-Trust, Doradca może skupić się przede wszystkim na budowaniu relacji z Klientami. Modele współpracy, wsparcie zespołu analitycznego, prawnego czy marketingowego wraz z nowoczesną Platformą Funduszy pozwolą na zwiększenie efektywności pracy, przy jednoczesnym zadowoleniu Klientów.