Co od nas dostaniesz?
co od nas dostaniesz

EDUKACJA I WSPARCIE MERYTORYCZNE

Jednym z najważniejszych aspektów filozofii F-Trust jest współpraca oraz wsparcie, dotyczy to zarówno naszych Klientów, jak i osób, które korzystają z naszego systemu oferowania funduszy inwestycyjnych. Dowiedź się jakie elementy naszego systemu rozwoju doradców, pozwolą Ci zostać niezależnym doradcą finansowym.

Edukacja i wsparcie merytoryczne

Zespół Analityczny
Od początku istnienia spółki zdecydowaliśmy się na unikatowy w skali polskiego rynku model działania. Analizujemy rynki globalne oraz fundusze działające na tych rynkach. Skład zespołu analitycznego odzwierciedla tę filozofię. Pracują w nim ludzie z doświadczeniem zdobywanym w globalnych korporacjach. Teraz swoją wiedzą i doświadczeniem służą naszym klientom i doradcom.

Doradztwo
Grupa ludzi o doświadczeniu w doradztwie inwestycyjnym wynoszącym 14 lat. Ideą działania F-Trust jest zapewnienie każdemu z naszych klientów kompleksowej opieki dyrektora sprzedaży. Oferujemy doradztwo spełniające rygorystyczne wymagania prawne i zapewniające najlepszą jakość. Każdy doradca – oraz Klient – może skorzystać z wiedzy Biura Analitycznego.

Cykliczny proces edukacyjny
Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy na każdym etapie. W F-Trust SA analizujemy fundusze, zaczynając od podejścia makro – a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach, aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje, a efekty udostępniamy na Platformie Funduszy lub bezpośrednio na spotkaniu.

Raport miesięczny
Obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca. Dodatkowo zawiera syntezę danych makroekonomicznych oraz wykresy walut i głównych indeksów giełdowych w ujęciu rocznym.

Konferencje z zarządzającymi

Regularnie organizujemy spotkania z zarządzającymi (zarówno polskich TFI jak i zagranicznych firm zarządzających aktywami) i naszymi partnerami. Przykładamy szczególną wagę do podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za sprzedaż i umożliwiamy im zrozumienie zasad działania produktów – które oferują. Każda konferencja jest okazją do pogłębienia wiedzy i odbycia rozmów z zarządzającymi.

Fundacja – Instytut Rozwoju Inwestora
Fundacja powołana do życia przez dwie osoby znane z F-Trust – Jakuba Strysika oraz Jędrzeja Janiaka. Misją Instytutu jest przede wszystkim edukacja finansowa. Fundacja pomaga także klientom, którzy posiadają potencjalnie ryzykowne produkty inwestycyjne.

Szkoła inwestycyjna
Poza działalnością biznesową prowadzimy dla wszystkich zainteresowanych bezpłatne szkolenia o wiedzy dotyczącej funkcjonowaniu rynku kapitałowego, mechanizmach gospodarczych, przepisach prawa. Tak aby decyzja o wyborze formy oszczędzania była bardziej świadoma i bezpieczniejsza.

Narzędzia wspierające sprzedaż i obsługę klienta

Platforma Funduszy Inwestycyjnych
Autorskie rozwiązanie – zbudowane od początku przez F-Trust (przy współpracy z klientami oraz pracownikami sieci sprzedaży). Platforma współpracuje z wiodącymi agentami transferowymi na polskim rynku, można na niej znaleźć, poza ofertą blisko 1000 funduszy inwestycyjnych dostępnych online, także materiały edukacyjne – portfele modelowe składających się z funduszy inwestycyjnych dopasowanych do poziomu ryzyka klientów; comiesięczny Raport na temat inwestowania; liczne poradniki, analizy i komentarze przygotowane przez naszych specjalistów jak i zaproszonych gości z firm, z którymi współpracujemy; „portfel treningowy”.

Testy, notatki – łatwa i wygodna platforma do zapisywana notatek ze spotkań. Możliwość przeprowadzania testów i dobierania odpowiednich produktów inwestycyjnych do świadomości i oczekiwań Klienta. Jest to narzędzie pozwalające użytkownikowi na zapisywania plików na zaszyfrowanym serwerze spółki, dzięki któremu w łatwy i bezpieczny sposób można w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu korzystać z nich za pośrednictwem sieci Internet.

Platforma Opiekun
Największy poziom bezpieczeństwa danych, które są w posiadaniu pracowników i współpracowników F-Trust SA oraz możliwość korzystania z nich w jednym miejscu.

Zespół ds. Obsługi Klienta i Doradcy
Zespół odpowiada za posprzedażową obsługę klientów oraz realizację zleceń telefonicznych. Pomaga również sprzedawcom i odpowiada na wszelkie techniczne pytania, a także przekazuje uwagi oraz sugestie.

Wsparcie marketingowe
W ramach współpracy tworzymy dedykowane strony internetowe dla naszych współpracowników oraz pomagamy zarządzać obecnością w ramach social media (LinkedIn, Facebook), także w prasie. 

Przykładowe realizacje: Strona internetowa >